stacje transformatorowo rozdzielcze

Sieci kablowe nn i śn

W ofercie naszej firmy znajdą państwo również instalację sieci kablowych nn i śn oraz sieci napowietrzne niskiego napięcia i średniego napięcia. Roboty elektryczne, które wykonujemy polegają na rozdzieleniu między odbiorców energii elektrycznej. Czynność ta ma bardzo istotne znaczenie. Zajmujemy się zarówno montażem sieci niskiego napięcia jak i średniego napięcia. Różnica między tymi dwoma jest bardzo ważna, mianowicie sieci niskiego napięcia dostarczają energię, która posiada częstotliwość 50 Hz oraz napięcie fazowe o wysokości 230 V. W przypadku sieci średniego napięcia napięcie fazowe jest znacznie wyższe - wynosi od 1 kV do 60 kV. Linie śn zamieszczane są w formie sieci napowietrznych. Metoda średniego napięcia odpowiada za połączenie sieci niskiego napięcia z sieciami wysokiego napięcia. Sieci niskiego napięcia charakteryzują się tym, że umieszczone są w końcowej fazie odcinka, który odprowadza energię elektryczną w sieciach elektroenergetycznych. Sieci nn umieszczane są pod ziemią. Nasza firma precyzyjnie zajmuje się obiema rodzajami sieci. Ważne jest aby wykonana praca była precyzyjna i nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników. Wykwalifikowana kadra zapewnia doskonałe wykonanie zlecenia. Sieci kablowe nn i śn są najlepszą alternatywą podczas rozdzielania energii elektrycznej. Sieci kablowe nn i śn zostaną odpowiednio dostosowane do miejsca, w którym mają zostać ulokowane. Równie ważna dla nas jest urbanistyka. Staramy się wykonać pracę tak, aby była estetyczna. W sytuacjach, w których sieci nie mogą zostać umieszczone napowietrzne - umiejętnie wykorzystujemy alternatywę umieszczania sieci kablowych pod ziemią.

Jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju posiadających certyfikat Wykwalifikowanego Partnera firmy Schneider Electric w zakresie produkcji rozdzielnic niskiego napięcia typu PRISMA. Posiadamy również certyfikat Autoryzowanego Prefabrykatora firmy Legrand.