REFRENCJE

W ramach swojej działalności m.in. prowadziliśmy i prowadzimy kompleksowe roboty elektroinstalacyjne w n/w obiektach:

HUTA "KATOWICE"

 • Linia koksu,
 • Linia stali,
 • Linia ciągłego odlewania stali (COS) nr1
 • Odpylanie obiektów przemysłowych

HUTA "CZĘSTOCHOWA"

 • Koksownia,
 • Benzolownia,
 • Warsztat naprawy wagonów
 • Stacja uzdatniania wody
 • Odpylanie pieców martenowskich
 • Defektoskop Nukem
 • Gwinciarka,
 • Ciągłe odlewanie stali(COS)

HUTA im. CEDLERA w Sosnowcu

 • Wydział siatek budowlanych
 • Gniazda obróbki cieplnej,
 • Modernizacja Walcowni Taśm Zimnowalcowanych

ZAKŁADY GÓRNICZE "TRZEBIONKA"

 • Oddział odmagnezowania koncentratu blendy,
 • Filtrownia koncentratu blendy,
 • Flotacja,
 • Suszarnia koncentratów,
 • Modernizacja rozdzielni 6kV

ZAKŁADY METALOWE-TRZEBINIA

 • Wymiennikownia CO
 • Oddział proszków miedzi
 • Stacje GPZ I, GPZ II,110kV

FABRYKA OPAKOWAŃ BLASZANYCH ZAWIERCIE

 • Hala powłok ochronnych,
 • Stacja transformatorowa15kV

SKŁADNICA CPN - BORONÓW

 • Etylizatornia
 • Stacja przyjęcia produktów z rurociągu
 • Pompownia paliw
 • Kotłownia
 • Stacje transformatorowe
 • Grupy zbiornikowe
 • Nalewaki autocysternowe,
 • Sieci kablowe
 • Oświetlenie terenu
 • Linie napowietrzne 15kV,

ZGH "ORZEŁ BIAŁY" w Bytomiu

 • Instalacja oczyszczania kwasu siarkowego akumulatorowego
 • Segregacja złomu akumulatorowego

BANK "CZĘSTOCHOWA"

 • Instalacja elektryczna wewnętrzna
 • Sieć strukturalna
 • Telewizja przemysłowa
 • Instalacja przeciwwłamaniowa

BANK INICJATYW GOSPODARCZYCH

 • Instalacja elektryczna wewnętrzna
 • Sieć strukturalna
 • Instalacja przeciwpożarowa
 • Instalacja przeciwwłamaniowa

BANK ROZWOJU EKSPORTU

 • Instalacje elektryczne wraz z zasilaniem
 • Sieć strukturalna
 • Instalacja przeciwpożarowa
 • Instalacja przeciwwłamaniowa i kontroli dostępu
 • Telewizja przemysłowa

STACJA PALIW "SHELL"

 • Instalacje elektryczne wraz z zasilaniem
 • Instalacje niskoprądowe

STACJA UZDATNIANIA WODY "WIERZCHOWISKA"

 • Instalacje elektryczne wraz z zasilaniem

OSIEDLA MIESZKANIOWE :

 • Wyczerpy
 • Palmowa
 • Borelowskiego, Elsnera, Wawrzynowicza

LAMBERTZ POLONIA w Rudzie Śląskiej

 • tablice zasilające
 • wewnętrzne linie kablowe (wlz)
 • instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
 • instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
 • badania i pomiary

PCaM Poland S.A. w Sosnowcu

 • stacja kontenerowa transformatorowa
 • zasilanie ŚN
 • rozdzielnica ŚN i NN

HUF Polska w Tychach

 • szynoprzewody 2000A
 • dostawa i montaż transformatora 1250kVA
 • dostawa i montaż pola RŚN SM6 typu QM
 • modernizacja rozdzielnicy RG

Elektrociepłownia „FORTUM" w Częstochowie

 • zaplecze budowy dla podwykonawców
 • instalacje uziemień fundamentowych
 • oświetlenie dróg wewnętrznych
 • sieć kablowa NN
 • instalacje wewnętrzne budynków technologicznych
 • oświetlenie zewnętrzne słupowe

Hale produkcyjne Zakładu „BREMBO" w Dąbrowie Górniczej

 • instalacje elektryczne silno i słaboprądowe
 • trasy kablowe z koryt i drabinek kablowych
 • instalacje oświetleniowe oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
 • montaż zestawów gniazd wtykowych
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych

ELEKTROWNIA "BEŁCHATÓW"

 • Remont ośrodka wypoczynkowego "SŁOK"
 • Remont Przychodni Zdrowia w Bełchatowie

"STANDART ARMATURA" w Oleśnie

 • Szynoprzewody, instalacje oświetlenia, siły sterowania i wentylacji
 • Stacje trafo, sieci kablowe, oświetlenie zewnętrzne

"PRAKTIKER" Częstochowa

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Zasilanie kablowe 15kV + stacja trafo
 • Oświetlenie zewnętrzne budynku i parkingu
 • Sieć rozdzielcza kablowa
 • Sieci niskoprądowe

BAZA MAGAZYNOWA "HZ TRANSPORT" w kol. Klepaczka k/Częstochowy

 • Zasilanie kablowe 15kV + stacja trafo
 • Sieci kablowe zewnętrzne
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Instalacja przeciwpożarowa
 • Instalacja telefoniczna

BAZA MAGAZYNOWO-BIUROWA "DYSKONT-PLUS" Kąty Wrocławskie

 • Sieci kablowe zewnętrzne
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • świetlenie zewnętrzne budynków i parkingu
 • Instalacje niskoprądowe (telefoniczne, okablowanie strukturalne, kontrola dostępu,instalacje alarmowe, antywłamaniowe, monitoring instalacji tryskaczowej i przeciwpożarowej).

DSE-DRÄXLMEIER SYSTEMY ELEKTRYCZNE w Jeleniej Górze
(na zlecenie firmy ALSTOM Contracting GmbH Wien)

 • Stacja transformatorowa
 • Instalacja odgromowa i uziemień
 • Rozdzielnie
 • Okablowanie i trasy kablowe
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja przeciwpożarowa

CEGIELNIA "WIENERBERGER" w Częstochowie ( zlecenie firmy WIENERBERGER- AUSTRIA) -kompletna instalacja elektryczna obejmująca:

 • Projektowanie
 • Stację transformatorową
 • Rozdzielnie
 • Okablowanie wraz z trasami kablowymi
 • Oświetlenie
 • Instalacje elektryczne dla technologii z podłączeniem i uruchomieniem maszyn i urządzeń

Fabryka Przetworów Mleczarskich ONKEN-ANDEX w Makowie Mazowieckim
(Przedsięwzięcie wspólne z WEST SIEMENS Düsseldorf - Niemcy)

 • obejmujące projektowanie, dostawę, wykonanie i kompletny montaż
  instalacji wraz z wszystkimi przyłączami i podłączeniami dla całego obiektu

ROBOTY EKSPORTOWE - ROSJA - CZAJKOWSKI

 • hala przemysłowa - kompletna instalacja elektryczna dla INTERMONT- Bau Mittenwalde

MOSKWA Zakłady Meblarskie DOZ 27

 • kompletna instalacja elektryczna

JAROSŁAW Zakłady Poligraficzne BERTELSMANN

 • kompletna instalacja elektryczna

Fabryka Przetworów Mleczarskich ONKEN w PROCHOROWCE ROSJA (Przedsięwzięcie wspólne z WEST SIEMENS Düsseldorf - Niemcy)

 • obejmujące projektowanie, wykonanie dostawę i kompletny montaż instalacji
  wraz z wszystkimi przyłączami i podłączeniami dla całego obiektu

MILENNIUM LOGISTIC PARK w Pruszkowie

 • Stacje transformatorowe
 • Rozdzielnice
 • Okablowanie wraz z trasami kablowymi
 • Oświetlenie hal magazynowych
 • Oświetlenie zewnętrzne

HOTEL RADISSON w Warszawie ( na zlecenie firmy ALSTOM Contracting GmbH Wien)

 • Stacje transformatorowe
 • Rozdzielnie ŚN i nn
 • Instalacje siłowe
 • Instalacje oświetleniowe
 • Instalacje teletechniczne (telefoniczne, przeciwpożarowe, alarmowe,
  antywłamaniowe telewizyjne, okablowanie strukturalne, kontrola dostępu, itp.).

Jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju posiadających certyfikat Wykwalifikowanego Partnera firmy Schneider Electric w zakresie produkcji rozdzielnic niskiego napięcia typu PRISMA. Posiadamy również certyfikat Autoryzowanego Prefabrykatora firmy Legrand.