OFERTA

Wykonujemy kompleksowe roboty elektryczne:

 • stacje transformatorowo-rozdzielcze wnętrzowe i napowietrzne
 • sieci kablowe ŚN i nn
 • sieci napowietrzne ŚN i nn
 • instalacje siły i oświetlenia
 • instalacje sterowania i sygnalizacji
 • instalacje odgromowe i uziemień
 • instalacje AKP i A
 • instalacje teletechniczne
 • instalacje okablowania strukturalnego
 • pomiary elektroenergetyczne
 • rozruch instalacji i urządzeń
 • projektowanie oraz wykonawstwo rozdzielnic niskiego napięcia do 4000 A w oparciu o rozwiązania systemu PRISMA Schneider Electric wraz z montażem na obiektach

Od 2013r. wykonujemy również roboty hydrauliczne:

 • kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych
 • wykonawstwo konstrukcji stalowych
 • montaż konstrukcji, maszyn i urządzeń
 • wykonawstwo prefabrykatów żelbetowych wraz z montażem
 • wykonawstwo instalacji przemysłowych, wod.-kan. i sanitarnych

caption for image 1 caption for image 1 caption for image 1 caption for image 1 caption for image 1 caption for image 1

Jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju posiadających certyfikat Wykwalifikowanego Partnera firmy Schneider Electric w zakresie produkcji rozdzielnic niskiego napięcia typu PRISMA. Posiadamy również certyfikat Autoryzowanego Prefabrykatora firmy Legrand.